Sn. Üyemiz,
4708 saylı Kanuna tabi yapıların denetim sorumluğunu üstlenecek yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesi işlemine geçilmiştir.Kanuna tabi yapıların, elektronik dağılım işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle yapının mimari proje müellifi tarafından, www.yds.gov.tr adresli web sayfasında yer alan "YDS Giriş" ikonu ile Ulusal Yapı Denetim Sistemine giriş yapılması ve sonrasında yapıya ilişkin bilgilerin (İdaresi, ada, pafta, parsel, m2, yapı sınıfı ve grubu) girilmesi gerekmekte olup, Mimari Proje Müellifi tarafından girilen yapıya ilişkin bilgilerin de ruhsat onayı vermeye yetkili ilgili idaresince (Belediye, İl Özel İdaresi, OSB, Endüstri Bölgesi, Teknoloji Bölgesi vs) gecikmeye mahal vermeksizin onaylanması gerekmektedir.
Konuya ilişkin bilgi videosuna; https://www.youtube.com/watch?v=IFhiE80IS4U adresinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerinize sunarız..